GDPR: Nařízení o ochraně osobních údajů

Milí klienti, abych mohla plnit závazky k vám a institucím podle zákonných požadavků, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:

 1. Správcem osobních údajů je Mgr. Simona Vojtěšková, IČ: 02979985, se sídlem: Merhautova 927/5a, 613 00, Brno - Černá Pole, zapsaná v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Brna, dále jako „Správce“.
 2. Správce spravuje osobní údaje uživatelů, kteří navštíví webové stránky www.simonavojteskova.cz.
 3. Osobní údaje zpracovávám primárně za účelem plnění smlouvy, plnění právních povinností a nebo oprávněného zájmu.
 4. Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
 5. Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovávány po dobu plnění smlouvy mezi vámi a Správcem, nejdéle deset let od provedení poslední objednávky, pokud správci neudělíte souhlas k jejich dalšímu zpracování. IP adresa je sledována z důvodů zabezpečení systému, nikoli pro marketingové účely.
 6. Zpracování osobních údajů je primárně prováděno Správcem. 
 7. Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytuji.

Na základě Nařízení máte právo:

 1. Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám.
 2. Požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 3. Vyžádat si přístup k těmto údajům a patřičné údaje nechat aktualizovat nebo opravit.
 4. Požadovat po mě výmaz osobních údajů.

Společná ustanovení

Prohlašuji, že jsem přijala veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 18. 8. 2021.